Ngôn ngữ:
Tin tức
Đoàn Thanh niên NXBGDVN tặng tủ sách cho học sinh xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang
 
Trong 3 ngày từ 3 - 5/10, Đoàn Thanh niên CSHCM Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng với Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức chương trình tình nguyện tại xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Giao lưu Văn nghệ chào mừng Kỉ niệm 55 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Lễ kỉ niệm 55 năm thành lập NXBGD Việt Nam (1957-2012), ngày 12/12/2012, tại Hội trường 22-12 (187 Giảng Võ – Hà Nội), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Kỉ niệm 55 năm thành lập NXBGD Việt Nam  giữa các đơn vị của khu vực phía Bắc.
Quá trình thành lập và phát triển
Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tiền thân là Trung tâm Bản đồ giáo khoa được Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) thành lập ngày 21/5/1989 theo quyết định số 430/QĐ.
Sản phẩm đặc trưng