Ngôn ngữ:
Tin tức
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và quý đối tác!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) xin gửi tới quý vị Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2025, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT mới và bãi nhiệm chức danh HĐQT cũ, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Chi tiết tại/Pictures/Anh_webcu/Nghị quyết về Bổ nhiệm CTHĐQT.pdf
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Kính gửi: Quý cổ đông, quý khách hàng và đối tác!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông, quý khách hàng và đối tác Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Nghị quyết ĐHCĐBT 2022 chuẩn_nén.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bổ sung
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Hội đồng quản trị Công ty xin gửi tới quý cổ đông Nghị quyết thông qua bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/NQ 09.NQ-HĐQT.pdf  và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bổ sung. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/NQ 09.NQ-HĐQT.pdf
Sản phẩm đặc trưng
 • Mã sản phẩm: ADV01
  Tên sản phẩm: Atlat địa lí Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, TS. Nguyễn Quý Thao (Đồng chủ biên)

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADT02
   
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương
   
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, PGS.TS Lê Ngọc Nam...

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ASC08
  Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 6
  Tác giả : Phan Ngọc Liên, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Cao Văn Dũng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADC10
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí 8
  Tác giả: Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BĐV66

  Tên sản phẩm: Bản đồ Việt Nam - Địa lí tự nhiên • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BSV85
   
  Tên sản phẩm: Lược đồ Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950
   

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV21 
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 1
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV23
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 3
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TDL03
  Tên sản phẩm: Bộ tranh dạy Địa lí Lớp 6
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TMN14
  Tên sản phẩm: Bộ tranh minh họa truyện kể (5-6 tuổi)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: A3CDTOH
  Tên sản phẩm: Mô hình Trái Đất quay quanh Mặt Trời
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: L4131TH
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành về dòng điện không đổi
  Đơn vị tính: bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: QUACA02
   
  Tên sản phẩm: Quả cầu tự nhiên thế giới
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H5IK0
   
  Tên sản phẩm: Mô hình bánh xe nước lớp 5
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STKD3CK
  Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP02 (640X)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC1B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T5V01
  Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 5 (GV)
  Đơn vị tính: Bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T3182TH
  Tên sản phẩm: Bộ hình không gian
 • Giá bán: Liên hệ