Ngôn ngữ:
Tin tức
Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI)!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 như sau:
1. Báo cáo tài chính bán niên Công ty mẹ: /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BCTC bán niên 2023 mẹ.pdf  ; Giải trình LNST công ty mẹ: /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giải trình LNST 6T 2023 cty mẹ.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/06.2023 NQHĐQT.pdf
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023. Chi tiết xem tại: /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BC TH QT Công ty 6T 2023 RG_0001.pdf
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023, BCTC hợp nhất quý 2.2023 và Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 của công ty mẹ và hợp nhất. Chi tiết xem tại:
1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023:  /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BCTC công ty mẹ Q2.2023.pdf
2. Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2023 của công ty mẹ: /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giải trình LNST Q2.2023 mẹ.pdf
3. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023: /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BCTC hợp nhất Q2.2023.pdf
4. Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất: /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giải trình LNST hợp nhất Q2.2023.pdf
Công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI gửi công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn. Chi tiết xem tại/Pictures/Anh_webcu/CBTT GD CĐL PTH_0001.pdf
Công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn Sử Duy Bin
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn Sử Duy Bin. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giao dịch Sử Duy Bin_0001.pdf
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023
Kính gửi: Quý cổ đông, quý khách hàng và đối tác công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( mã chứng khoán: ECI) xin gửi công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo cho năm tài chính 2023. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/CBTT kí HĐ Kiểm toán 2023.pdf
Báo cáo thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin công bố báo cáo thường niên năm 2022, chi tiết xem tại/Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Báo cáo thường niên năm 2022_n.pdf
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 và Bản giải trình sự thay đổi LNST Q1 năm 2023 so với Q1 năm 20
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

 Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin gửi tới quý vị thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Công ty mẹ , Báo cáo tài chính hợp nhất và Bản giải trình chênh lệch lợi nhuận. Chi tiết như sau:
1. Xem Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 của Công ty mẹ tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BCTC Q1.2023 mẹ.pdf ; Giải trình Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giải trình LNST Q1.2023 cty mẹ.pdf
Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI
Kính gửi: Quý cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi công bố thông tin về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/ĐKKD-ECI TĐLT6.pdf
Sản phẩm đặc trưng
 • Mã sản phẩm: ADV01
  Tên sản phẩm: Atlat địa lí Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, TS. Nguyễn Quý Thao (Đồng chủ biên)

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADT02
   
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương
   
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, PGS.TS Lê Ngọc Nam...

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ASC08
  Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 6
  Tác giả : Phan Ngọc Liên, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Cao Văn Dũng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADC10
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí 8
  Tác giả: Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BĐV66

  Tên sản phẩm: Bản đồ Việt Nam - Địa lí tự nhiên • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BSV85
   
  Tên sản phẩm: Lược đồ Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950
   

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV21 
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 1
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV23
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 3
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TDL03
  Tên sản phẩm: Bộ tranh dạy Địa lí Lớp 6
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TMN14
  Tên sản phẩm: Bộ tranh minh họa truyện kể (5-6 tuổi)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: A3CDTOH
  Tên sản phẩm: Mô hình Trái Đất quay quanh Mặt Trời
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: L4131TH
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành về dòng điện không đổi
  Đơn vị tính: bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: QUACA02
   
  Tên sản phẩm: Quả cầu tự nhiên thế giới
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H5IK0
   
  Tên sản phẩm: Mô hình bánh xe nước lớp 5
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STKD3CK
  Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP02 (640X)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC1B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T5V01
  Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 5 (GV)
  Đơn vị tính: Bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T3182TH
  Tên sản phẩm: Bộ hình không gian
 • Giá bán: Liên hệ