Ngôn ngữ:
Tin tức
Báo cáo thường niên năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố Báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Báo cáo thường niên năm 2023.pdf

Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn ECI

Công ty CP Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Tài liệu Họp ĐHĐCĐ 2023 BS.pdf
Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 4
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
 
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (Mã CK: ECI) công bố thông tin thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 4. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/CV lùi thời gian trả cổ tức L4.pdf
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024. Cụ thể như sau:
1. Báo cáo tài chính và Giải trình LNST quý 1 năm 2024 của công ty mẹ. Chi tiết xem tại
2. Báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình LNST hợp nhất quý 1 năm 2024. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/BCTC HN Q1.2024.pdf và /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Giải trình LNST Q1.2024 HN.pdf
Thông báo mời họp và Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông công ty Thông báo mời họp và Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại/Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/CT Họp ĐHĐCĐ.pdf
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý vị Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.  Báo cáo tài chínhcủa Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/BCTC công ty mẹ 2023.pdf
2. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/BCTC Hợp nhất năm 2023.pdf
Công bố thông tin về Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI gửi tới quý vị Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/CBTT TB về ngày ĐKCC dự họp ĐHĐCĐTN 2024.pdf
Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 3
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 3. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/CV lùi thời gian trả cổ tức L3.pdf
Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần tập đoàn ECI ( mã CK: ECI) công bố báo cáo công tác kiểm toán nội bộ công ty. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ.pdf
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( mã CK: ECI) công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Báo cáo THQT công ty 2023 -rút gọn.pdf
Sản phẩm đặc trưng
 • Mã sản phẩm: ADV01
  Tên sản phẩm: Atlat địa lí Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, TS. Nguyễn Quý Thao (Đồng chủ biên)

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADT02
   
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương
   
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, PGS.TS Lê Ngọc Nam...

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ASC08
  Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 6
  Tác giả : Phan Ngọc Liên, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Cao Văn Dũng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADC10
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí 8
  Tác giả: Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BĐV66

  Tên sản phẩm: Bản đồ Việt Nam - Địa lí tự nhiên • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BSV85
   
  Tên sản phẩm: Lược đồ Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950
   

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV21 
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 1
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV23
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 3
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TDL03
  Tên sản phẩm: Bộ tranh dạy Địa lí Lớp 6
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TMN14
  Tên sản phẩm: Bộ tranh minh họa truyện kể (5-6 tuổi)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: A3CDTOH
  Tên sản phẩm: Mô hình Trái Đất quay quanh Mặt Trời
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: L4131TH
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành về dòng điện không đổi
  Đơn vị tính: bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: QUACA02
   
  Tên sản phẩm: Quả cầu tự nhiên thế giới
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H5IK0
   
  Tên sản phẩm: Mô hình bánh xe nước lớp 5
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STKD3CK
  Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP02 (640X)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC1B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T5V01
  Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 5 (GV)
  Đơn vị tính: Bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T3182TH
  Tên sản phẩm: Bộ hình không gian
 • Giá bán: Liên hệ