Ngôn ngữ:
 • Mã: 8I002
  Tên sản phẩm: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông. Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường tiểu học (quyển 2)
  Tác giả: 
   
  (Hết hàng)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã: 8I003
  Tên sản phẩm: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông. Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường THCS (quyển 3)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã: 8I004 
  Tên sản phẩm: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông. Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường THPT (quyển 4)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã: 8I001
  Tên sản phẩm: Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học. Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung (quyển 1)
  Tác giả: 
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: CDR09
  Tên sản phẩm: Tài liệu hỗ trợ dạy và học Lịch sử THCS lớp 9
  Tác giả: TS. Trần Thuận - ThS. Nguyễn Thị Huê
  Đơn vị tính: Bộ (2 đĩa/bộ)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: CDR07
  Tên sản phẩm: Tài liệu hỗ trợ dạy và học Lịch sử THCS lớp 7
  Tác giả : TS. Trần Thuận - ThS. Nguyễn Thị Huê
  Đơn vị tính : Bộ ( 2 đĩa/ bộ)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: CDR08
  Tên sản phẩm: Tài liệu hộ trợ dạy và học Lịch sử THCS lớp 8
  Tác giả: TS. Trần Thuận - ThS. Nguyễn Thị Huê
  Đơn vị tính: Bộ (2 đĩa/ bộ)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã: 8I006
  Tên sản phẩm: Các biểu đồ Khí hậu và Sinh khí hậu Việt Nam
  Tác giả: Đặng Duy Lợi, Đỗ Anh Dũng, Trịnh Minh Hùng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: CDR06
  Tên sản phẩm: Tài liệu hỗ trợ dạy và học Lịch sử THCS lớp 6
  Tác giả: TS. Trần Thuận - ThS. Nguyễn Thị Huê
  Đơn vị tính : bộ ( 2 đĩa /bộ)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã: SCC01
  Tên sản phẩm: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Huy, TS. Nguyễn Quý Thao, TS. Lê Huy Đại, Vũ Xuân Thảo
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã: STD02
  Tên sản phẩm: Kỳ quan hang động Việt Nam
  Tác giả: Tập thể các tác giả
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã: 8I006
  Tên sản phẩm: Hướng dẫn sử dụng Tập bản đồ Địa lí tự nhiên Đại cương
  Tác giả: Lê Huỳnh, Nguyễn Thị Hồng Loan
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã: SCC02
  Tên sản phẩm: Bác Hồ của chúng em
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính, Th.S Nguyễn Thị Hồng Loan, TS. Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Hường
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã: 8I005
  Tên sản phẩm: Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam
  Tác giả: Lê Huỳnh, Đặng Duy Lợi, Cao Văn Dũng
 • Giá bán: Liên hệ