Ngôn ngữ:
Nghị quyết Hội đồng quản trị [ 24/05/2022 ]
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, quý khách hàng và các đối tác. Hội đồng quản trị Công ty xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
Các bài mới hơn:
bullet Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 3 (27/02/2024)
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (26/01/2024)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/01/2024)
bullet Báo cáo tài chính và Giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 của công ty mẹ (19/01/2024)
bullet Báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 (19/01/2024)
Các bài đã đăng:
bullet Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trao tặng Nhà tình nghĩa tại xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (06/12/2011)
bullet Đoàn TNCSHCM Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tặng quà cho các cháu nhà trẻ Hy Vọng (03/11/2011)
Xem các bài viết theo ngày calendar