Ngôn ngữ:
Công bố Đơn xin từ nhiệm của ông Sử Duy Bin - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thúy Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị [ 03/08/2022 ]
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác Đơn xin từ nhiệm của ông Sử Duy Bin - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thúy Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị. Chi tiết tại đây/Pictures/Anh_webcu/109 CV-ECI.pdf
Xem các bài viết theo ngày calendar