Ngôn ngữ:
Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Loan [ 10/10/2022 ]
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Hồng Loan. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Đơn xin từ nhiệm Nguyễn Thị Hồng Loan.pdf
Xem các bài viết theo ngày calendar